Nasz prawnik poprowadzi każdą sprawę dla CiebieUniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła Uprawnienia i Administracji a ponadto wiele jeszcze innych prywatnych placówek świadczących usługi szkolne. Przyszły prawnik ma rozległe pole manewru, jeżeli jest zainteresowany podjęciem nauki w tej dziedzinie. Kadra naukowa jest dość zróżnicowana i na innym poziomie dydaktycznym.

Jak wolno sprawdzić jeszcze kilka czasów temu na Uniwersytecie Rzeszowskim wykłady swoje z uprawnienia karnego prowadził ówczesny minister sprawiedliwości Pan Zbigniew Ćwiąkalski. Dzięki temu studenci mieli możliwość „obcowania” z jednostką, która posiadała ogromny wpływ na kreowanie prawa jak i również zarządzania instytucjami z nim związanymi.

Obecnie oprócz standardowej drogi po studiach tj. jedna z wielu produktów np. adwokacka młody prawnik ma możliwość podjęcia studiów doktoranckich na jednym spośród wydziałów WSPiA. Sprawia to, że Rzeszów pnie się po górę, jeżeli o stopień nauczania przyszłych adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów czy też notariuszy.

Co korzystne każda osoba kończąca studia, która może nadać osobiście miano prawnik posiada szerokie możliwości rozwoju kariery fachowej w różnego rodzaju urzędach. W ostatnim czasie urząd kontroli skarbowej prowadził kolejny otwarty nabór na młodszego referenta.

Kandydatów była przeszło setka, ale mogła zostać wybrana tylko jedna jednostka. Do takiej sytuacji prawnik powinien być przygotowany, ponieważ trzeba wiedzieć, że po odsyłacz tzw. uwolnieniu zawodów rywalizacja na rynku jest coraz większa i nie jedynie na rynku prawniczej.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *